נושא- פרטי.png

פרטי

200 (10)
200 (12)
200 (14)
200 (13)
200 (15)
200 (11)
200 (16)

תמ"א תל אביב

אושיסקין 18

38.1 שדרוג ותוספות לבניין מגורים
סוג פרויקט: אדריכלות
לקוח: יזם
מיקום: תל אביב
שטח: 14 יח"ד+6 חדשות
סטאטוס: הסתיים
שנה: 2017
שת"פ שכטר אדריכלים