נושא- פרטי.png

פרטי

רוקח 74 רג
38.1 שדרוג ותוספות לבניין מגורים
סוג פרויקט: אדריכלות
לקוח: יזם
מיקום: רמת גן
שטח: 6 יח"ד+5 חדשות
סטאטוס: ברישוי 
שנה: 2017
שת"פ שכטר אדריכלים

תמ"א רוקח 74