top of page

פרטי

דופלקסים קריניצי

בניין מגורים יוקרתי משולב בריכות

סוג פרויקט: אדריכלות
לקוח: יזם פרטי
מיקום: רמת גן
שטח: 8 יח"ד 2,500 מ"ר
סטטוס: הסתיים
שנה: 2019
שת"פ פרי אדריכלים
bottom of page