top of page

ציבורי

MH_Raanana1_08
MH_Raanana1_02 - Copy
MH_Raanana1_09
MH_Raanana1_07
MH_Raanana1_04
MH_Raanana1_11
הדמיה פרויקט סימפוני
MH_Raanana1_05
MH_Raanana1_03

SYMPHONY רעננה

עיצוב בהשראת מוזיקה קלאסית
סוג פרויקט: עיצוב פנים
לקוח: שפיר בניין ומגורים
קומפלקס מגורים 6 בניינים
מיקום: רעננה
שטח: 100 מ"ר בקרקע
סטטוס: הסתיים
שנה: 2015
bottom of page