נושא- פרטי.png

פרטי

Lobby Dan Shomron Op1  0000
4
1
3
חזית לאתר אינטרנט-01

דופלקסים קריניצי

בניין מגורים יוקרתי משולב בריכות

סוג פרויקט: אדריכלות
לקוח: יזם פרטי
מיקום: רמת גן
שטח: 8 יח"ד 2,500 מ"ר
סטאטוס: בביצוע
שנה: 2019
שת"פ פרי אדריכלים
B514-W.png