נושא- פרטי.png

פרטי

4
1
3
חזית לאתר אינטרנט-01

דופלקסים קריניצי

בניין מגורים יוקרתי משולב בריכות בכל הדירות

סוג פרויקט: אדריכלות
לקוח: יזם
מיקום: תל אביב
שטח: 8 יח"ד 2,500 מ"ר
סטאטוס: בביצוע
שנה: 2019
שת"פ פרי אדריכלים