נושא- פרטי.png

פרטי

mabat-1
mabat-2
13-03-2022 13-01-56

בניין מגורים רחובות

סוג פרויקט: אדריכלות
לקוח: יזם פרטי
מיקום: רחובות
שטח: 9 יח"ד
סטאטוס: בביצוע
שנה: 2019
שת"פ פרי אדריכלים
B518 .jpg